Inaczej niż w przypadku powłok

na elementach metalowych, warstwy farby na tworzywach sztucznych w skutek ich znacznie niższej przewodności cieplnej utwardzają się łatwo w warstwie zewnętrznej, zwłaszcza w przypadku ogrzewania przedmiotu zaraz po aplikacji powłoki.

Tworzący się naskórek utrudnia odparowanie rozcieńczalnika i może to prowadzić do szeregu niepożądanych efektów. Należy więc bezwzględnie przestrzegać zaleceń dokumentacji co do grubości warst, ich ilości oraz czasu i warunków odparowania. Każda zmiana technologii musi być przemyślana pod względem możliwości pojawienia się wad powłoki.