Jak często mieszać pigmenty?

Pigmenty systemu LECHSYS nie sedymentują szybko (nie opadają na dno), dlatego trzeba je mieszać regularnie ale krótko.
Zalecamy włączenie mieszalnika na 1 minutę rano + 1 minuta po południu. Pamiętajmy aby przed wstawieniem do mieszalnika świeżo otwartej puszki pigmenty dokładnie wymieszać ręcznie.

Jak często mieszać pigmenty?

Pigmenty systemu LECHSYS nie sedymentują szybko (nie opadają na dno), dlatego trzeba je mieszać regularnie ale krótko.
Zalecamy włączenie mieszalnika na 1 minutę rano + 1 minuta po południu. Pamiętajmy aby przed wstawieniem do mieszalnika świeżo otwartej puszki pigmenty dokładnie wymieszać ręcznie.