29116

Syntolack a ogólnie wszystkie farby syntetyczne schnące na powietrzu mogą być utwardzane poprzez dodatek 10-20% 29344 ISOLACK INDURITORE.
W większości przypadków zastosowanie utwardzacza daje efekt: Krótszego czasu schnięcia w niższych temperaturach, szybszego utwardzenia się powłoki w całej grubości warstwy, wyższej odporności na warunki atmosferyczne, lepszej przyczepności do warstwy odkładowej.