Lechsys - dobarwianie

Dobarwianie kolorów (zwłaszcza białych) pigmentami bardzo skondensowanymi może być niedostatecznie precyzyjne w odmierzaniu.
Dlatego też można we własnym zakresie sporządzać do dobarwiania pigmenty zredukowane wg następującego przykładu:
29081 NERO PROFONDO 20 gr
29088INTERGRATORE80 gr
Dla powyższego przykładu w miejsce 0,1 gr odmierza się 0,5 gr dla uzyskania tego samego efektu pigmentacji, czyli dane podane w recepturze mnoży się dla koloru zredukowanego razy 5.

Lechsys - dobarwianie

Dobarwianie kolorów (zwłaszcza białych) pigmentami bardzo skondensowanymi może być niedostatecznie precyzyjne w odmierzaniu.
Dlatego też można we własnym zakresie sporządzać do dobarwiania pigmenty zredukowane wg następującego przykładu:
29081 NERO PROFONDO 20 gr
29088INTERGRATORE80 gr
Dla powyższego przykładu w miejsce 0,1 gr odmierza się 0,5 gr dla uzyskania tego samego efektu pigmentacji, czyli dane podane w recepturze mnoży się dla koloru zredukowanego razy 5.