Przedawkowanie utwardzacza lub katalizatora

Zwiększa usieciowanie powłoki ponad zaprojektowane wartości co doprowadza do wzrostu jej szczelności ponad założony poziom lub w zbyt krótkim czasie.

Efektem jest zatrzymanie rozcieńczalników wewnątrz powłoki co może mieć wpływ na utratę przyczepności. Podobny efekt może mieć zamknięcie rozcieńczalnika w powłoce poprzez jej zbyt szybkie pokrycie następną warstwą cyklu lub zbyt szybkie wygrzewanie.