Przyczepność

Zbyt mała ilość rozcieńczalnika nie zapewni właściwej lepkości mieszanki a co za tym idzie niewystarczające zwilżenie powierzchni, od której zależy przyczepność utwardzonej powłoki.

Należy unikać stosowania niesugerowanych rozcieńczalników i warunków ich stosowania - temperatura, zalecane proporcje.