Trwałe pomalowanie nasiąkliwej tkaniny

wymaga pełnego przesycenia jej warstwą gruntującą. Na tak zaimpregnowanym podłożu można aplikować następne warstwy podkładów baz i lakierów nawierzchniowych.

Jeżeli tkanina w czasie eksploatacji narażona jest na drgania [np pokrycie samolotów czy szybowców] trzeba pamiętać o dodawaniu wysokiej jakości plastyfikatorów.