LECHSYS EFFECT

Lechsys Effect jest rozwinięciem podstawowego systemu Lechsys, które umożliwia tworzenie kolorów ze specjalnymi efektami: mika, perła, metaliczny i solid. System składa się z 7 specjalistycznych binderów, które wymagają dodania jedynie pigmentów kolorystycznych.
 
System pozwala na produkcję kolorów metalicznych, mika, perłowy i  solid które mogą być wybierane z wzornika Master Chroma Effect spośród 1.000 kolorów z wykończeniem w połysku i satynie oraz z wzornika New Master Chroma spośród 2.800 kolorów solid.
System pozwala produkować matowe lakiery bazowe i jednowarstwowe lakiery nawierzchniowe stosowane w sektorze tworzyw sztucznych O.E.M. i w podłożach metalowych.

Bazy pigmentowe są dostępne w opakowaniach 1l lub 3,75 l. Bindery są dostępne w predozowanych puszkach pozwalających uzyskać gotowe produkty w opakowaniach 4 lub 20 l. 
 
 
System Lechsys Effect zawiera:
 

Czy wiesz, że...

Dwuskładnikowy lakier bezbarwny UHS (VOC < 350 g/l) bardzo szybkoschnący (technologia „Air Tech”), dostępny w zestawie A+B Tym lakierem naprawiamy np. lampy samochodowe z tworzywa PC.
wymaga pełnego przesycenia jej warstwą gruntującą. Na tak zaimpregnowanym podłożu można aplikować następne warstwy podkładów baz i lakierów nawierzchniowych.
są efektem ucieczki rozcieńczalnika z głębszych warstw nałożonego produktu. Może to być w przyszłości źródłem innych kłopotów, jak choćby utrata przyczepności do warstw poprzednich i następnych.
Zbyt mała ilość rozcieńczalnika nie zapewni właściwej lepkości mieszanki a co za tym idzie niewystarczające zwilżenie powierzchni, od której zależy przyczepność utwardzonej powłoki.
na tworzywach sztucznych może być spowodowane miejscowym przegrzaniem tworzywa w czasie wytwarzania elementu plastikowego.
na elementach metalowych, warstwy farby na tworzywach sztucznych w skutek ich znacznie niższej przewodności cieplnej utwardzają się łatwo w warstwie zewnętrznej, zwłaszcza w przypadku ogrzewania przedmiotu zaraz po aplikacji powłoki.
Zwiększa usieciowanie powłoki ponad zaprojektowane wartości co doprowadza do wzrostu jej szczelności ponad założony poziom lub w zbyt krótkim czasie.
Określa jak długo przygotowana partia materiału po zmieszaniu z utwardzaczem nadaje się do aplikacji.
Tecnogrip kolorze czarnym i innych ciemnych barwach absorbuje całe promieniowanie słoneczne
Pigmenty systemu LECHSYS nie sedymentują szybko (nie opadają na dno), dlatego trzeba je mieszać regularnie ale krótko.
Dobarwianie kolorów (zwłaszcza białych) pigmentami bardzo skondensowanymi może być niedostatecznie precyzyjne w odmierzaniu.
Syntolack a ogólnie wszystkie farby syntetyczne schnące na powietrzu mogą być utwardzane poprzez dodatek 10-20% 29344 ISOLACK INDURITORE.
Sam binder z utwardzaczem może być stosowany jako lakier bezbarwny o bezpośredniej przyczepności.
Lechsys w najczęściej stosowanych rodzajach farb umożliwia wybór stopnia połysku powłoki. Bindery danej grupy są mieszalne ze sobą i w ten sposób możliwym jest regulowanie połysku.