MACROFAN

Macrofan HS System - Innowacja w Twoim serwisie!

MACROFAN HS jest uniwersalnym, logicznym i modułowym systemem mieszalniczym pozwalającym uzyskać podkłady i lakiery nawierzchniowe o różnych właściwościach i wydajności.
Skomponowany z 31 skoncentrowanych baz kolorystycznych (MACROBASE), 5 różnych binderów do przygotowania kolorów solidowych o różnych właściwościach i efektach oraz 5 różnych binderów do przygotowania barwionych gruntów / podkładów różnego typu i jakości.

System Macrofan HS to:
- kompletny wybór lakierów nawierzchniowych od UHS do nitro-akrylowych
- ogromna gama kolorów i efektów
- szeroki wybór barwionych podkładów/gruntów
- wysoka siła krycia i wydajność
 
 Cechy Systemu Macrofan HS stanowią wartość dodaną Twojej pracy!
 
Lista kolorów baz:
MC000 Intense White
MC005 Fast Yellow **
MC008 Sun Yellow
MC010 Cool Yellow
MC013 Oxide Yellow
MC015 Warm Yellow*
MC021 Brilliant Orange
MC025 Light Orange*
MC033 Oxide Red
MC043 Ruby Red
MC048 Scarlet Red
MC052 Bourdeaux
MC053 Bright Red**
MC055 Magenta*
MC058 Violet*
MC061 Indo Blue
MC063 Spphire Blue
MC068 Phtalo Blue
MC069 Frost Blue
MC072 Phtalo Green*
MC078 Lime Green
MC081 Deep Black
MC084 Blue Black
MC087 Carbon Black **
MC210 Cool Yellow Reduced
MC213 Oxide Yellow Reduced
MC248 Scarlet Red Reduced
MC268 Phtalo Blue Reduced
MC281 Deep Black Reduced
MC999 Super White**
MC060 Cobalt Blue**

* 5 Bazy kolorystyczne również do podkładów
­** 5 Bazy kolorystyczne tylko do podkładów  
 

Czy wiesz, że...

Dwuskładnikowy lakier bezbarwny UHS (VOC < 350 g/l) bardzo szybkoschnący (technologia „Air Tech”), dostępny w zestawie A+B Tym lakierem naprawiamy np. lampy samochodowe z tworzywa PC.
wymaga pełnego przesycenia jej warstwą gruntującą. Na tak zaimpregnowanym podłożu można aplikować następne warstwy podkładów baz i lakierów nawierzchniowych.
są efektem ucieczki rozcieńczalnika z głębszych warstw nałożonego produktu. Może to być w przyszłości źródłem innych kłopotów, jak choćby utrata przyczepności do warstw poprzednich i następnych.
Zbyt mała ilość rozcieńczalnika nie zapewni właściwej lepkości mieszanki a co za tym idzie niewystarczające zwilżenie powierzchni, od której zależy przyczepność utwardzonej powłoki.
na tworzywach sztucznych może być spowodowane miejscowym przegrzaniem tworzywa w czasie wytwarzania elementu plastikowego.
na elementach metalowych, warstwy farby na tworzywach sztucznych w skutek ich znacznie niższej przewodności cieplnej utwardzają się łatwo w warstwie zewnętrznej, zwłaszcza w przypadku ogrzewania przedmiotu zaraz po aplikacji powłoki.
Zwiększa usieciowanie powłoki ponad zaprojektowane wartości co doprowadza do wzrostu jej szczelności ponad założony poziom lub w zbyt krótkim czasie.
Określa jak długo przygotowana partia materiału po zmieszaniu z utwardzaczem nadaje się do aplikacji.
Tecnogrip kolorze czarnym i innych ciemnych barwach absorbuje całe promieniowanie słoneczne
Pigmenty systemu LECHSYS nie sedymentują szybko (nie opadają na dno), dlatego trzeba je mieszać regularnie ale krótko.
Dobarwianie kolorów (zwłaszcza białych) pigmentami bardzo skondensowanymi może być niedostatecznie precyzyjne w odmierzaniu.
Syntolack a ogólnie wszystkie farby syntetyczne schnące na powietrzu mogą być utwardzane poprzez dodatek 10-20% 29344 ISOLACK INDURITORE.
Sam binder z utwardzaczem może być stosowany jako lakier bezbarwny o bezpośredniej przyczepności.
Lechsys w najczęściej stosowanych rodzajach farb umożliwia wybór stopnia połysku powłoki. Bindery danej grupy są mieszalne ze sobą i w ten sposób możliwym jest regulowanie połysku.