UTWARDZACZE

Utwardzacze Lechler z linii Refinish maksymalnie ułatwiają i optymalizują pracę z wszystkimi dwuskładnikowymi technologiami Lechler. Praktyczne pojemności opakowań i szeroka gama utwardzaczy od wolnych po bardzo szybkie dają możliwość dostosowania procesu lakierniczego do warunków otoczenia i pozwalają zredukować do minimum koszty materiału oraz czas pracy. Wszystko to zostaje osiągnięte zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi ochrony środowiska i emisji związków lotnych.

Utwardzacze UHS
MH100 MACROFAN UHS SLOW HARDENER
MH110 MACROFAN UHS STANDARD HARDENER
MH115 MACROFAN UHS FAST HARDENER
MH120 MACROFAN UHS SPOT REPAIRS HARDENER

Utwardzacze Hydrofan
HH930 HYDROFAN STANDARD HARDENER
HH925 HYDROFAN HYDROFAN SLOW HARDENER
HH200 HYDROFAN CLEARCOAT HYDROFAN
 
Inne utwardzacze
00103 EPOFAN EC HARDENER 
00305 EPOFAN EC HARDENER
00451 EPOFAN EC FAST HARDERNER
00163 UNIVERSAL PLAST HARDENER
00328 FIX-O-DUR EC GREEN
00284 POLYFAN HARDENER 
00281 POLYFAN HARDENER (tubka)
 
 

 

Czy wiesz, że...

Dwuskładnikowy lakier bezbarwny UHS (VOC < 350 g/l) bardzo szybkoschnący (technologia „Air Tech”), dostępny w zestawie A+B Tym lakierem naprawiamy np. lampy samochodowe z tworzywa PC.
wymaga pełnego przesycenia jej warstwą gruntującą. Na tak zaimpregnowanym podłożu można aplikować następne warstwy podkładów baz i lakierów nawierzchniowych.
są efektem ucieczki rozcieńczalnika z głębszych warstw nałożonego produktu. Może to być w przyszłości źródłem innych kłopotów, jak choćby utrata przyczepności do warstw poprzednich i następnych.
Zbyt mała ilość rozcieńczalnika nie zapewni właściwej lepkości mieszanki a co za tym idzie niewystarczające zwilżenie powierzchni, od której zależy przyczepność utwardzonej powłoki.
na tworzywach sztucznych może być spowodowane miejscowym przegrzaniem tworzywa w czasie wytwarzania elementu plastikowego.
na elementach metalowych, warstwy farby na tworzywach sztucznych w skutek ich znacznie niższej przewodności cieplnej utwardzają się łatwo w warstwie zewnętrznej, zwłaszcza w przypadku ogrzewania przedmiotu zaraz po aplikacji powłoki.
Zwiększa usieciowanie powłoki ponad zaprojektowane wartości co doprowadza do wzrostu jej szczelności ponad założony poziom lub w zbyt krótkim czasie.
Określa jak długo przygotowana partia materiału po zmieszaniu z utwardzaczem nadaje się do aplikacji.
Tecnogrip kolorze czarnym i innych ciemnych barwach absorbuje całe promieniowanie słoneczne
Pigmenty systemu LECHSYS nie sedymentują szybko (nie opadają na dno), dlatego trzeba je mieszać regularnie ale krótko.
Dobarwianie kolorów (zwłaszcza białych) pigmentami bardzo skondensowanymi może być niedostatecznie precyzyjne w odmierzaniu.
Syntolack a ogólnie wszystkie farby syntetyczne schnące na powietrzu mogą być utwardzane poprzez dodatek 10-20% 29344 ISOLACK INDURITORE.
Sam binder z utwardzaczem może być stosowany jako lakier bezbarwny o bezpośredniej przyczepności.
Lechsys w najczęściej stosowanych rodzajach farb umożliwia wybór stopnia połysku powłoki. Bindery danej grupy są mieszalne ze sobą i w ten sposób możliwym jest regulowanie połysku.